Usługi związane z produkcją- części taboru kolejowego

ponad trzydzieści lat doświadczenia w dostarczaniu produktów i usług dla branży
kolejowej , Tidyco zbudował silną reputację wytwarzania odnowionych i niezawodnych
produktów wysokiej jakości . Systemy ciągłego doskonalenia Tidyco zostały wdrożone ,
aby zminimalizować ilość odpadów , zminimalizować czas oczekiwania i zwiększyć
jakość . Ciągłe inwestycje Tidyco w nowym zakładzie , urządzeń, systemów i ludzi.
Gwarantuje terminy realizacji, które stale się zmniejszają co minimalizuje czas pracy przy
maksymalizacji jakości.
Tidyco zbudował silne sojusze z Bombardier Transportation , Unipart Rail Siemens
Transportation , Wabtec , EWS , Faiveley Transport itp. ściśle współpracując, dla
zapewnienia 100 % niezawodności i zadowolenia klientów

Kurki sprzęgające, czerwone i żółte

Czerwone i żółte węże przenoszą sprężone powietrze pomiędzy wagonami w
pociągu tworząc układ zamknięty, który wykorzystywany jest w układzie hamulcowym.
Kurki hamulcowe umieszczone są w jednej lini pomiędzy wózkiem a wężem i mają
zastosowanie do izolowania i zasilania wózków powietrza w razie potrzeby. Jeżeli system
jest wadliwy i w przypadku utraty ciśnienia system hamulcowy bedzie zaangażowany.

Węże i zawory są okresowo usuwane z pociągu i przesyłane do Tidyco w celu remontu.
Procedura remontu polega na rozłożeniu wszystkich częśći, piaskowaniu i malowaniu.
Wszystkie węże gumowe i uszczelnienia są zastępowane nowymi. Przebudowy i testy są zgodne z instrukcjami producenta.
Tidyco obecnie remontuje 500 węży i kurków sprzęgających miesięcznie, wykorzystywanych w sieci kolejowej Wielkiej Brytanii.

Zawory wylotowe

Spustowy zawór stanowiący część systemu pociągu służy do przełączania
opróżnienia zbiornika ścieków pociągu. Zawory te są okresowo usuwane z pociągu i wysyłane do Tidyco w celu remontu. Procedura polega na wyczyszczeniu wszystkich części, wymianie wszystkich uszczelek nowymi, przebudowie i testowaniu.

Płyty przyłączeniowe

Tidyco oferuje remont różnych kolektorów i różnorodnych bloków, które kontrolują
kąt przechyłu pociągu przy dużych predkościach, aby umożliwić szybsze i bezpieczniejsze
pokonywanie zakrętów, ściśle trzymając się krytycznych procedur bezpieczeńswa
dotyczących remontów elementów kolejowych. Kolektory są rozbierane, wszystkie
uszczelki usuwane, a bloki są czyszczone I poddawane szczegółowej kontroli pod kątem
zużycia. Jakiekolwiek uszkodzone bloki są odrzucane i zastępowane. Po kontroli
wyposażone są w nowe uszczelki, ponownie zmontowane I całkowicie testowane przed
zamontowaniem w pojeżdzie.